IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima. Pri zaduživanju Vaše kartice iznos koji je naznačen na Website-u se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primjenjuju operatori kreditnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u cijeni koja je naplaćena, u odnosu na cijenu koja je iskazana na Website-u.