Absoglutely VI (1 osoba)

9,50

– Trajanje: 30 dana

– Cijena 19 KM

– Za sebe i prijateljicu plati samo 29 KM

– 30 različitih treninga

– Dan ABS, dan GLUTE

– Treniraš u vrijeme kada tebi odgovara

– Pristup treninzima kroz Fit By Level Up alikaciju dostupnu za iOS i Android uređaje

– Trajanje treninga 15-20 minuta

– Treninzi bez dodatne opreme

Kategorija: