Absoglutely (1 Person) (HR)

10,00

  • 30 dana, 30 treninga
  • Dan Glute, dan Abs
  • Treniraš u vrijeme kada ti odgovara
  • Trajanje treninga 15-20 min
  • Pristup treninzima kroz aplikaciju Perfect Gym
  • Bez dodatne opreme
  • Konsultacija sa mnom 1:1
  • Monitoring napretka
  • Imaš moju podršku i podršku moje ekipe, a sve kako bi uspio i postigao svoj cilj