7/7 – (1 Person)

20,00

👉Mnoštvo novih treninga na platformi

👉 Treniraš u vrijeme kada tebi odgovara

👉 Pristup treninzima kroz aplikaciju za IOS i Android uređaje

👉 Konsultacije sa mnom 1:1